KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.zorlupsm.com.tr  sitesinin (“Site”) tüm hakları Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi’ne (“Zorlu PSM” olarak anılacaktır) ait olup Site’nin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Site’ye erişiminizden veya Site’yi kullanımınızdan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini (hep birlikte “Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. Zorlu PSM, bu Kullanım Koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş koşulların Site’ye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve Site’ye devam eden erişiminiz veya devam eden Site’yi kullanımınız, değiştirilmiş Kullanım Koşulları’nı kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Site’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Siteye erişmekle veya Site’yi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, Site’ye erişmeyebilir veya Site’yi kullanmayabilirsiniz. Ancak eğer böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Zorlu PSM, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ilanları, Site’de sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Site’yi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. Zorlu PSM’nin Site Kullanım Koşulları üzerinde yapacağı değişiklikler, Site’de yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Site’ye üyelik formunu dolduran ve Zorlu PSM tarafından üyelikleri uygun bulunan kişiler (“Üye”) olarak kabul edilir.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Site’ye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm Üye ve Kullanıcılar, bu sayfada düzenlenmiş olan Kullanım Koşulları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Hizmet İçeriği

Zorlu PSM, Site üzerinden, boş pozisyonlara uygun adayların işe alınabilmesini teminen, çalışan adaylarının başvurularının alınması, aday görüşme ve değerlendirmelerinin yapılması, gerekli sınav ve eğitimlerin yönetilmesi, iş teklifinde bulunulması gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.


Genel Koşul ve Hükümler

Zorlu PSM, Site’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Zorlu PSM, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Site’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran Zorlu PSM’nin mülkiyetindedir. Site’de yer alan her türlü bilgi, görüntü ve materyaller; Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Site’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Zorlu PSM, dilediği tarihte, işbu Kullanım Koşullarını ve Üyelik Sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya Üyenin Kullanım Koşullarını ve Üyelik Sözleşmesini devri, hükümsüzdür.

Zorlu PSM mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların Site’ye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Site’nin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Site’ye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Zorlu PSM’nin sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Zorlu PSM’nin hiçbir hukuki sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk ilgili üye ve kullanıcıya aittir.

Zorlu PSM, Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Site’ye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Site’de sunulan veya sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Zorlu PSM’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Zorlu PSM’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.